Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 – 2023
Chiều ngày 21/5/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc; lãnh đạo các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân xã Ngãi Xuyên, Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang (huyện Trà Cú); lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Nầy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
phát biểu làm rõ một số nội dung có liên quan

Tại cuộc họp, sau khi ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 – 2023 đối với Ủy ban nhân dân xã Ngãi Xuyên, Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang (huyện Trà Cú), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú, Sở Thông tin và Truyền thông; nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với báo cáo, đồng thời phát biểu bổ sung, làm rõ một số mặt làm được cũng như hạn chế, khó khăn, đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với báo cáo của Đoàn giám sát và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị đến Ủy ban nhân dân xã Ngãi Xuyên, Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang (huyện Trà Cú), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh, truyền hình trên địa bàn; quan tâm bảo quản sử dụng, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tổ chức, rà soát, thống kê các trang thiết bị của Đài truyền thanh huyện, xã và các cụm loa các ấp trên địa bàn để kịp thời xây dựng kế hoạch sửa chữa, đầu tư, trang bị mới đảm bảo hoạt động phát thanh, khả năng phủ sóng phát thanh để mọi người dân trên địa bàn đều có thể tiếp cận thông tin, nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thông tin các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội,...  từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay, chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 3091883