Đại biểu Thạch Phước Bình- Trà Vinh: Hoàn thiện chính sách pháp luật góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

 Phiên thảo luận có 25 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tranh luận, qua đó, các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích sâu sắc, làm rõ thêm nhiều nội dung, đề xuất cụ thể việc tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số điều, khoản quy định cụ thể trong dự thảo luật, nhằm bảo đảm tính khả thi, nâng cao chất lượng, hiệu quả cao khi thi hành luật; vừa bảo đảm tính đặc thù, vượt trội, đột phá trong chính sách, tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô của cả nước xứng tầm trong giai đoạn mới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Hoàng Thanh Tùng đã tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Anh-tin-bai

Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: media.quochoi.vn)

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Thạch Phước Bình, cho biết Hà Nội không chỉ là trung tâm của các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục mà còn là biểu tượng của sự phát triển đoàn kết và thịnh vượng của đất nước, nơi mọi cuộc mặt sống quan trọng hội tụ và lan tỏa ra toàn quốc. Để hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Thạch Phước Bình tham gia một số nội dung cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

Đại biểu Thạch Phước Bình, phát biểu thảo luận chiều ngày 28/5/2024.
(Ảnh: media.quochoi.vn)

Thứ nhất, về vị trí, vai trò của Thủ đô tại Điều 2, đại biểu đề nghị: Một, đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 2 "Thủ đô cũng là trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe lớn nhất của cả nước". Điều này nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hà Nội trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và y tế ngày càng tăng của người dân, kể cả trong nước và khách quốc tế. Hai, bổ sung vào khoản 3 Điều 2 nội dung "các cơ quan quan trọng khác" để đảm bảo tính khái quát và rõ ràng hơn về các cơ quan trung ương đặt tại thủ đô. Từ đó, khoản 3 Điều 2 được viết thành "trụ sở cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan quan trọng khác đặt tại khu vực Ba Đình, thành phố Hà Nội".
Thứ hai, về giải thích từ ngữ, Điều 3. Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị xem xét, bổ sung thêm một khoản sau khoản 6, có thể gọi là khoản 7 Điều 3 quy định "khu vực đặc quyền kinh tế là khu vực xác định trong quy hoạch chung Thủ đô, có chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế, đất đai và đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế". Theo đại biểu, quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào những khu vực được quy hoạch, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển theo hướng đặc biệt.
Thứ ba, về trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô tại Điều 5, đại biểu đề nghị sửa khoản 1 Điều 5 theo hướng "xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp và liên tục của các cấp chính quyền, người dân thành phố Hà Nội, đồng thời là trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân cả nước". Quy định này nhằm cụ thể hóa hơn vai trò liên tục của các cấp chính quyền và người dân, nhấn mạnh tính liên tục và không gián đoạn trong nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.
Thứ tư, về biểu tượng của Thủ đô tại Điều 6, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 6 theo hướng biểu tượng của Thủ đô phải được bảo vệ, tôn tạo và duy trì theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm bảo vệ và duy trì biểu tượng là cần thiết để giữ gìn giá trị văn hóa và lịch sử, đảm bảo biểu tượng không bị xâm phạm hoặc xuống cấp theo thời gian.
Thứ năm, về tổ chức chính quyền ở thành phố Hà Nội tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, đại biểu đề nghị sửa khoản 1 Điều 8 theo hướng chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố, thị xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quy định, điều chỉnh nhằm nhấn mạnh sự rõ ràng trong cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn, tránh chồng chéo và tăng hiệu quả quản lý; đồng thời, sửa đổi khoản 3 Điều 9 theo hướng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được thành lập không quá 5 Ban để tham mưu về các lĩnh vực cụ thể, nhằm đảm bảo hiệu quả và tránh sự phân tán quyền lực, giảm số lượng Ban tham mưu để tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động và tránh sự phân tán quyền lực quá mức. Bên cạnh đó, bổ sung khoản 5 Điều 10 theo hướng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyền đề xuất và thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển bền vững nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Quy định này nhằm tạo cơ chế pháp lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và bền vững, thu hút đầu tư vào Thủ đô.
Thứ sáu, về chính sách đặc thù tại Điều 34, đại biểu đề nghị nghiên cứu, bổ sung một khoản hoặc sửa đổi, bổ sung tại Điều 34 khái quát theo hướng Thủ đô Hà Nội được áp dụng các chính sách đặc thù về tài chính, đất đai và đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư công và tư nhân. Theo đó, khoản này đưa ra một số quy định quan trọng mang tính chất khái quát, cho phép Thủ đô Hà Nội áp dụng các chính sách đặc thù, tập trung vào 3 lĩnh vực, gồm tài chính, đất đai và đầu tư nhằm tạo ra các ưu đãi và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho Thủ đô Hà Nội. Các chính sách đặc thù này không chỉ giúp Thủ đô phát triển nhanh chóng và hiệu quả mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin: B T Loan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 3091883