Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Trà Vinh: Cần tiếp tục đánh giá đúng thực trạng, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng ngày 25/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Anh-tin-bai

Phiên thảo luận tại Hội trường ngày 25/5/2024 (Ảnh: media.quochoi.vn)

Sau gần một ngày thảo luận, đã có 29 đại biểu phát biểu và một đại biểu tranh luận. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu giải trình, tiếp thu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Qua đó, các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát và nỗ lực của Đoàn giám sát, sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả giám sát cơ bản đạt được các mục tiêu đã đặt ra, các vị đại biểu Quốc hội thống nhất Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là quyết sách đúng đắn, kịp thời, góp phần quan trọng và phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Các ý kiến tập trung phân tích kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết, đóng góp nhiều giải pháp để đảm bảo kết quả, hiệu quả hơn khi ban hành chính sách trong tình hình khẩn cấp, cấp bách hoặc khi có những biến động bất ngờ về kinh tế - xã hội do các yếu tố khách quan. Các vị đại biểu cũng đóng góp giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nghị quyết 43/2022/QH15 còn chưa kết thúc.

Anh-tin-bai

Đại biểu Trần Quốc Tuấn phát biểu thảo luận ngày 25/5/2024
(Ảnh: media.quochoi.vn)

Tham gia phát biểu thảo luận về nội dung này, đại biểu Trần Quốc Tuấn – Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự đồng tình và thống nhất với nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đại biểu cho rằng, Nghị quyết này được ban hành và tổ chức thực hiện trong bối cảnh đặc biệt, nhưng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát và kết thúc, đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng vượt ngoài mong đợi. 
Tuy nhiên, đại biệu Tuấn cho rằng mặc dù được triển khai quyết liệt nhưng một số chính sách có kết quả thực hiện thấp, số liệu đánh giá tình hình thực hiện các chính sách cụ thể cho thấy có 07 chính sách có chỉ tiêu định lượng đề ra theo Nghị quyết 43/2022/QH15 triển khai thực hiện không đạt kế hoạch, trong đó có một số chính sách lớn được ưu tiên dành nguồn lực nhưng kết quả đạt được rất thấp như chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại chỉ đạt 3,05% trên tổng quy mô nguồn lực 40.000 tỷ đồng, hay chính sách đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm chỉ đạt 37% kế hoạch hoặc chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 55,7% kế hoạch. Báo cáo của Đoàn giám sát cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, nêu những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong 4 nguyên nhân chủ quan nêu trong báo cáo và được trích lại trong dự thảo Nghị quyết có 2 nguyên nhân mà đại biểu đặc biệt quan tâm: Một là, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại, công tác thanh tra, kiểm tra tăng chi phí, phát sinh thủ tục. Hai là, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Văn bản hướng dẫn cụ thể một số chính sách có quy định chưa rõ, chưa thống nhất dẫn đến chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp, có chính sách chưa đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả chung của tình hình thực hiện nghị quyết. Theo đại biểu, đây là 02 nguyên nhân chính và là rào cản lớn nhất hiện nay dẫn đến tình trạng làm trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 43/2022/QH15 nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung; đồng thời, đại biểu đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 43 như dự thảo trình Quốc hội. 
Về giải pháp trong thời gian tới, đại biểu Tuấn đề xuất đến Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm đến 3 nội dung: Thứ nhất, khẩn trương chỉ đạo, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả các nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát, đặc biệt quan tâm đến việc tháo gỡ điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp, vì theo khảo sát có đến 56,7% doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục tiếp cận các khoản vay theo gói hỗ trợ này. Đa số doanh nghiệp cho biết điều kiện cho vay khó khăn là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tiếp cận khoản vay theo gói hỗ trợ lãi suất 2%. Thứ hai, kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành tập trung nghiên cứu, xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 27 địa phương, bộ, ngành với 70 kiến nghị được tổng hợp tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo báo cáo của Đoàn giám sát. Thứ ba, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách đến từng doanh nghiệp đủ điều kiện biết để tham gia. Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại chỉ có 29,5% doanh nghiệp biết tới chính sách này, trong đó chỉ có khoảng 2% doanh nghiệp đã nhận được khoản vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Từ đó, đại biểu đề xuất Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để tạo cơ sở, hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đại biểu, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, trung ương sớm nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi bổ sung để thu hút, giữ chân các nhà đầu tư chiến lược, nếu hỗ trợ chậm chạp, nhà đầu tư sẽ bỏ đi. Mặt khác, khi hệ thống văn bản pháp lý hoàn chỉnh sẽ khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ đang xảy ra trong bộ máy hành chính nhà nước hiện nay.

Anh-tin-bai

Đại biểu Thạch Phước Bình phát biểu thảo luận ngày 25/5/2024
(Ảnh: media.quochoi.vn)

Cùng tham gia thảo luận đối với nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho rằng phải khẳng định Nghị quyết số 43 của Quốc hội đã thể hiện rất rõ tinh thần “ứng vạn biến” của Quốc hội, Nghị quyết đã được ban hành rất nhanh, rất sớm. Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 thì Chính phủ đã ban hành ngay Nghị quyết số 11/NQ-CP để triển khai thực hiện, việc tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 một cách khoa học, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả, đạt những kết quả tích cực đã góp phần tạo động lực đáng kể cho quá trình phục hồi kinh tế như Báo cáo số của Đoàn giám sát đã nêu. Từ đó, có thể nói, nếu không có Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15, chắc chắn kết quả tăng trưởng kinh tế sẽ còn khó khăn hơn nhiều. 
Tuy vậy, quá trình triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nói chung và Nghị quyết 43/2022/QH15 nói riêng cũng còn một số hạn chế, bất cập như báo cáo đã nêu. Cụ thể như: Một là, một số văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về tính rõ ràng, chồng chéo và tính khả thi dẫn đến việc nhiều bộ, ngành, địa phương phải tổ chức xin ý kiến hướng dẫn, gây thêm chi phí, thời gian, tài chính không cần thiết cho doanh nghiệp; những cách hiểu còn tương đối thận trọng với Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh dẫn đến việc triển khai rất chậm gói hỗ trợ lãi suất này. Hai là, hạn chế trong chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương dẫn đến việc phục vụ xây dựng Chính phủ số và công tác phối hợp, điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội còn một số bất cập. Ba là, chưa tạo được cách tiếp cận và động lực đủ mới cho cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bốn là, Việt Nam vẫn chưa có một chương trình rà soát tổng thể các chính sách quy định ảnh hưởng đến việc hiện thực hóa lợi ích từ các mô hình kinh tế mới. Chẳng hạn như kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn.
Về đề xuất, đại biểu Bình tán thành với các kiến nghị của Đoàn Giám sát, đồng thời đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm thêm năm nội dung gồm: Thứ nhất, qua triển khai thực hiện gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các hệ thống ngân hàng thương mại cho thấy một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ và phục hồi. Việc cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê hoặc thuê mua ở một số nơi đạt hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, chính sách cho vay hỗ trợ việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đang phát huy hiệu quả rất tốt. Do đó, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tình hình thực tế có thể cho điều chuyển nguồn vốn đối với các chính sách kém hiệu quả sang các chính sách mà xã hội, người dân đang có nhu cầu để nhằm phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ. 
Thứ hai, Chính phủ xem xét tăng thêm nguồn vốn cho địa phương thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ/CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ vì nhu cầu vay rất lớn, song nguồn vốn chưa đủ đáp ứng. Tiếp tục kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP và các chính sách giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp. Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 
Thứ ba, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ theo hướng nâng mức hỗ trợ người chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do thiên tai, dịch bệnh nhằm tạo điều kiện để người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống vì mức hỗ trợ thiệt hại hiện nay không còn phù hợp với giá cả thực tế. Xem xét, ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.
 Thứ tư, cần quan tâm chú trọng hơn nữa đến đảm bảo quyền tham gia và hưởng lợi của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, đó là những bài học kinh nghiệm rất quý báu. Điểm quan trọng là cần minh chứng chia sẻ các điển hình tốt về thực hiện các giải pháp tài khóa, tiền tệ gắn với thúc đẩy phát triển các nhóm ưu tiên, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các nhóm lao động yếu thế chính ở đây cần phát huy đầy đủ thực chất và hiệu quả của các đại biểu Quốc hội, là người đại diện nói tiếng nói của Nhân dân, việc này sẽ càng trở nên có ý nghĩa. 
Thứ năm, đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức đánh giá đầy đủ khoa học, có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học về quá trình tổ chức thực hiện các giải pháp của Nghị quyết 43/2022/QH15, dư địa tài khóa và tiền tệ hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xem xét có thể cho kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 43 hoặc nghiên cứu khả năng xây dựng một Chương trình phục hồi kinh tế mới trong giai đoạn 2024-2025, nhằm tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thời gian qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương./.

Tin: B T Loan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133