TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025
Lượt xem: 26
Tải về 1
17/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 32
Tải về 0
16/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 33
Tải về 0
14/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 25
Tải về 0
15/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn Trà Vinh năm học 2021 – 2022
Lượt xem: 24
Tải về 0
13/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 26
Tải về 0
12/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 30
Tải về 0
10/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 34
Tải về 0
11/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 31
Tải về 0
09/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 45
Tải về 0
123456