Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-HĐND ngày 21/7/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh; ngày 23, 24/8/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Trường THPT Phạm Thái Bường, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND thành phố Trà Vinh

Qua giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy các đơn vị đã thực hiện tốt việc ban hành văn bản theo thẩm quyền và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục, tuyển học sinh. Việc quyết định giao biên chế hằng năm cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng theo biên chế được HĐND, UBND tỉnh phân bổ, năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 2.091 biên chế, có mặt 1.922 biên chế, tuyển dụng được 46 biên chế, còn 123 biên chế chưa sử dụng; năm học 2022 - 2023 được giao 2.091 biên chế, có mặt 1.952 biên chế, chưa sử dụng 139 biên chế; qua phân loại số biên chế viên chức của ngành đều đảm bảo đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn. Nhìn chung, việc tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch, người được tuyển dụng cơ bản đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí tuyển dụng và nhiệm vụ được phân công. 

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát 
tại Trường THPT Phạm Thái Bường

Việc điều chuyển, tăng cường  giáo viên giữa các địa phương để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên được quan tâm thực hiện, kết quả năm học 2021 - 2022 đã điều chuyển tăng cường 29 người, năm học 2022 - 2023 điều chuyển tăng cường 17 người. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trong các đơn vị cơ bản theo quy định, việc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp, có cơ cấu đối tượng nữ, người dân tộc, người trẻ tuổi vào nguồn quy hoạch, kết quả năm học 2021 - 2022 bổ nhiệm 40 công chức, viên chức, quy hoạch, năm học 2022 - 2023 bổ nhiệm 26 công chức, viên chức; nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy hoạch nữ chiếm 36,51%, dân tộc chiếm 26,19%, trẻ tuổi chiếm 14,68%. 
Công tác tinh giản biên chế viên chức, đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức giáo dục được quan tâm thực hiện, nhiều viên chức được cử tham gia đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo chức danh phục vụ công tác. Việc khen thưởng, kỷ luật được thực hiện công khai, minh bạch trong đơn vị. Việc chi trả chế độ tiền lương và các loại phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công tác tuyển sinh đầu cấp thực hiện theo quy định, có ban hành kế hoạch tuyển sinh, kết quả thí sinh trúng tuyển đạt tỷ lệ cao so với chỉ tiêu đăng ký dự tuyển.

Ảnh: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn chưa tuyển đủ biên chế được giao, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị; việc tuyển giáo viên còn gặp nhiều khó khăn do bất cập về cơ chế, chính sách, một số vị trí tuyển dụng không có thí sinh hoặc số lượng thí sinh dự tuyển rất ít, dẫn đến việc tuyển dụng không đạt chỉ tiêu; một số đơn vị giáo viên phải kiêm nhiệm thêm các vị trí văn thư, kế toán, thư viện, thiết bị,… từ đó phần nào ảnh hưởng đến công tác giảng dạy; tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên chưa được giải quyết triệt để; chưa có chính sách đãi ngộ đối với viên chức mới tuyển dụng nên không thu hút được sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đăng ký tuyển dụng vào ngành giáo dục, đặc biệt là thu hút vào các cơ sở giáo dục công lập,...

 

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được của Trường THPT Phạm Thái Bường, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đề nghị các đơn vị tham mưu tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, rà soát cơ cấu, tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các đơn vị, các trường học phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản lý và yêu cầu của vị trí việc làm. Có giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thực hiện việc bố trí, tăng cường, luân chuyển, biệt phái, quy hoạch, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, chú trọng cơ cấu đối tượng nữ, người dân tộc, người trẻ tuổi vào nguồn quy hoạch; tham mưu nâng cao công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, quan tâm quy hoạch, phát triển mạng lưới các trường tư thục; quan tâm công tác thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện tốt công tác tuyển học sinh đầu cấp học đúng quy định, đảm bảo minh bạch, công bằng và khách quan cho học sinh; phân luồng tuyển sinh phù hợp bảo đảm khoảng cách từ trường học đến nhà để hạn chế số lượng các lớp có sĩ số thấp. Tăng cường công thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,...

N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 18 926
  • Tất cả: 2977347