Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022
Ngày 16, 17/3/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Càng Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia cùng Đoàn giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát; các thành viên đoàn giám sát gồm: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia tiếp Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các phòng, ban có liên quan, UBND các xã - thị trấn trên địa bàn.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Theo đó, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Châu Thành, Càng Long đã phối hợp cùng các Sở, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền Luật Hợp tác xã, các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến nhân dân nắm, hiểu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Ảnh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phát biểu giải trình

Toàn tỉnh hiện có 1.596 Tổ hợp tác, 01 Liên hiệp Hợp tác xã (HTX), 176 HTX và 16 quỹ tín dụng nhân dân với vốn điều lệ 163.875 triệu đồng, với 29.450 thành viên tham gia; trong đó, huyện Càng Long có 224 Tổ hợp tác với 4.249 thành viên, 23 HTX (bao gồm quỹ tín dụng), tổng số thành viên tham gia 2.470 thành viên với số vốn điều lệ của HTX là 08 tỷ 500 triệu đồng; huyện Châu Thành có 334 Tổ hợp tác với 6.357 thành viên, 24 HTX, 01 Quỹ tín dụng nhân dân, tổng số thành viên tham gia 2.922 thành viên với số vốn điều lệ của HTX là 31 tỷ 899 triệu đồng.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Bộ máy hoạt động của HTX được quan tâm kiện toàn theo quy định; chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; quan tâm thực hiện nghĩa vụ về kê khai và nộp thuế. Triển khai hỗ trợ các chính sách ưu đãi về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, chính sách quảng bá, kết nối và xúc tiến thị trường; hỗ trợ cán bộ trẻ, có trình độ về việc làm tại HTX; hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm; tham mưu phân bổ nguồn vốn hỗ trợ chính sách về đầu dư cơ sở hạ tầng cho các hạng mục đầu tư xây dựng; triển khai thực hiện việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: có 05 dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa hàng hóa; 02 HTX đăng ký tham gia Đề án phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị,…

Ảnh: Phát biểu của thành viên Đoàn giám sát

Tuy nhiên, thực tế hiện nay hoạt động của các HTX còn nhiều hạn chế, yếu kém về: năng lực quản lý và điều hành của Ban Quản lý HTX còn nhiều bất cập, thiếu ổn định; thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, các trang thiết bị, nhà xưởng, máy móc xuống cấp; việc tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế; việc quản lý sổ sách thu chi chưa minh bạch, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế,… Công tác tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HTX từng lúc chưa được quan tâm đúng mức và hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên; chưa kịp thời củng cố các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động không hiệu quả, ngưng hoạt động; có địa phương chưa quan tâm tổ chức được hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình phát triển và hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cơ quan chức năng trong hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động kinh tế tập thể và hợp tác xã chưa đạt hiệu quả; một vài HTX hoạt động chưa bảo đảm đúng nguyên tắc của Luật, chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới hoặc hoạt động hình thức, thành viên không góp vốn, góp sức vào hoạt động của hợp tác xã; có hợp tác xã ngưng hoạt động nhiều năm nhưng chưa làm thủ tục giải thể,…

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển hợp tác xã; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, việc hỗ trợ cần tập trung, tránh dàn trải, phân tán, thiếu nguồn lực thực hiện; tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX để có giải pháp hướng dẫn, củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng bản chất của Luật HTX năm 2012. Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên HTX; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp, thu hút thêm thành viên mới; đẩy mạnh phát triển HTX kiểu mới tại các địa phương,...

                                                                                                            T.V.Toàn
 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 948
  • Tất cả: 3091888