Hoạt động tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tháng 02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả như sau:

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 02/2023

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Ban hành kế hoạch và quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.
Về hoạt động giám sát: theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát 2022 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo giám sát về Đoàn giám sát số 01 của HĐND tỉnh; Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đối với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện - thị xã - thành phố.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND cấp huyện; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; thẩm tra 06 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2022. Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, khảo sát, kế hoạch và đề cương giám sát, khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, kế hoạch và đề cương khảo sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Tiểu Cần phục vụ Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh. Ban Dân tộc ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng tiếp 07 lượt công dân; nhận 10 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 01 đơn đến ngành chức năng xem xét, giải quyết; trả lời 01 đơn, hướng dẫn 03 đơn, 05 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 07 công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân; nhận 03 Thông báo kết quả giải quyết đơn công dân của các ngành chức năng. Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết. Phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X gửi UBND tỉnh phân công các sở ngành xem xét giải quyết, trả lời theo quy định.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng 02/2023; dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh; dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại tỉnh Bến Tre; dự họp mặt Ban Liên lạc Hội đồng hương tỉnh Trà Vinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương tổ chức về các vấn đề có liên quan. Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Ban hành các Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Tổ giúp việc soạn thảo Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND năm 2023; Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Trong tháng 3/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức cuộc họp trao đổi với UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc đề xuất ban hành, việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách của HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Kế hoạch phối hợp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023; tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Thực hiện các công việc biên soạn kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thẩm tra văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành công văn nhắc nhở việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2022. 

                                                                                                                  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 2499
  • Trong tuần: 21 900
  • Tất cả: 2986874