Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Duyên Hải

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai...

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN
TIN VẮN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 3053
  • Trong tuần: 33,792
  • Tất cả: 2,391,300
Đăng nhập