Hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh
Năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND thành phố để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Ảnh Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát
việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND thành phố

Trong năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 15 cuộc giám sát về việc: ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND phường, xã; công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng số 13 cuộc, có 2.230 lượt cử tri tham dự; tiếp 95 lượt công dân, nhận 40 đơn khiếu nại của công dân; chuyển các ngành chức năng thành phố và UBND xã, phường xem xét giải quyết theo luật định; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND thành phố; tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát về việc: quản lý, sử dụng nhà công, đất công; việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao; chính sách phát triển du lịch; việc quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố; dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố,...

Năm 2018, Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh tham gia cùng Thường trực Thành ủy, UBND thành phố lãnh, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm về kinh tế - xã hội của thành phố nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2018 đã đề ra; điều hòa, phối hợp cùng các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố cùng các ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND thành phố; tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thực hiện công tác giám sát; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND các phường, xã

Minh Phương
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 947
  • Tất cả: 3091887