Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Ngày 25/7/2023, HĐND xã Song Lộc, huyện Châu Thành đã tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; ông Sơn Quốc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp. Ông Kim Vui - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến tham dự và chỉ đạo địa bàn theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND xã, các Ban HĐND xã; đại biểu HĐND xã và các ngành, đoàn thể xã có liên quan.

Quang cảnh kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND xã Song Lộc
huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng như: báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của UBND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã; các báo cáo của UBND xã: về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023; về thu, chi ngân sách nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022; báo cáo của UBMTTQVN xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình UBMTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; các dự thảo Nghị quyết của HĐND xã thuộc thẩm quyền. Nghe các Ban HĐND xã báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND xã đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất nông - thủy sản tăng so với cùng kỳ; văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm như sau: một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp; công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm chưa được tăng cường; tỷ lệ người tham tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt thấp; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác còn hạn chế; tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra tại một số ấp trên địa bàn xã; công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ thấp; việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa đạt chỉ tiêu đề ra,... Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu tiếp thu, giải trình và chỉ đạo lãnh đạo các ngành, đoàn thể xã có giải pháp quan tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Song Lộc báo cáo tại kỳ họp

Qua xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, các vị đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thống nhất thông qua 05 Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023; về xin sử dụng nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023, nguồn kinh phí được giao tự chủ của UBND xã; về điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2022; về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; về thành lập Đoàn giám sát chuyền đề của HĐND xã năm 2024. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Sơn Quốc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn đạt thấp để phấn đấu quyết liệt từ nay đến cuối năm 2023 đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, UBMTTQVN xã, các vị đại biểu HĐND xã tăng cường giám sát, đảm bảo Nghị quyết được triển khai, thực hiện kịp thời, đúng quy định.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 4 783
  • Tất cả: 3099922