ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028
Chiều ngày 27/3/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Lẹ, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức, tham dự Đại hội có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Kiên Quân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thạch Phước Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách; đồng chí Kim Vui, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh cùng 39 cán bộ, đoàn viên công đoàn là đại biểu chính thức của Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, của Chi ủy Chi bộ; sự phối hợp và tạo điều kiện về mọi mặt của Ban lãnh đạo Văn phòng trong các mặt hoạt động. Qua đó, đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, hoạt động phong trào của công đoàn đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Công đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCNLĐ; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời, Công đoàn cơ sở đã tổ chức và tham gia đóng góp các dự thảo luật, luật sửa đổi, bổ sung, các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến đoàn viên, CBCCNLĐ và tổ chức Công đoàn; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác và các biện pháp an toàn lao động, phòng cháy, chửa cháy; 100% CBCCNLĐ đều có BHXH, BHYT… và giám sát thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định; giám sát việc quy hoạch, bổ nhiệm, hoặc bố trí công tác khác theo yêu cầu công việc đối với CCNLĐ đảm bảo thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng, sở trường của mỗi cá nhân. Tham gia rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng phòng trực thuộc Văn phòng đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên thường xuyên cho 110 lượt CBCC. 
Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã có những hoạt động nổi bật, thiết thực và hiệu quả, như: tham gia phòng, chống dịch bệnh; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; kết quả Chương trình “Mái ấm Công đoàn”; các hoạt động xã hội như: tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 76 đoàn viên với số tiền 24.100.000 đồng, bên cạnh đó phối hợp với lãnh đạo cơ quan tuyên truyền, vận động CBCCNLĐ chấp hành các quy định của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thăm hỏi, hỗ trợ cho 32 gia đình CBCCNLĐ cơ quan gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, với tổng số tiền 32.000.000 đồng. Ngoài ra, với tinh thần tự nguyện đoàn viên công đoàn đã vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện trên 03 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ CĐCS vận động CBCCNLĐ tham gia đóng góp đạt chỉ tiêu các quỹ xã hội với tổng số tiền gần 71.001.000 đồng. Kết quả trong nhiệm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, có 159 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 49 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 41 cá nhân và 9 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; 08 cá nhân được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua tỉnh”; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Tại Đại hội, có 03 tổ chức trực thuộc Công đoàn đã tham luận về các chủ đề “Phát huy vai trò của Công đoàn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước”; “Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân trong hoạt động cơ quan”; “Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn cơ quan, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CBCCNLĐ cơ quan” và 02 ý phát biểu đóng góp cho hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng thời đại biểu cũng có nhiều nội dung kiến nghị đến Công đoàn viên chức tỉnh quan tâm và chỉ đạo cho các Công đoàn cơ sở trong thời gian tới hoạt động hiệu quả và thiết thực hơn.

Đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, qua đó, đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCNLĐ; thực hiện tốt nội dung bảo đảm quyền dân chủ của CBCCNLĐ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ĐVCĐ và cán bộ, công chức, người lao động. 

Đồng chí Kim Vui, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, đồng chí Kim Vui - Bí thư Chi bộ đã phát biểu chỉ đạo đối với Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp tục tham mưu Cấp ủy chi bộ phối hợp với Ban lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn; làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng và từng ĐVCĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và của công đoàn cấp trên; phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, tính năng động trong học tập, nghiên cứu, làm việc, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng thời, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của công đoàn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tích cực tham gia xây dựng Chi bộ và cơ quan văn phòng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thoảng, Lâm Văn Phong, Huỳnh Thái Anh Thư, Trần Thị Thúy Oanh, Lương Minh Chí. Bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội IV, Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2023-2028, đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thoảng, Phó Chánh Văn phòng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Tin, ảnh: Thúy Oanh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 1 030
  • Tất cả: 3089224