Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 10/2021 và xây dựng chương trình công tác tháng 11/2021
Ngày 05/11/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 10/2021 và xây dựng chương trình công tác tháng 11/2021, Ông Kim Vui  - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh họp Văn phòng tháng 10/2021

Trong tháng 10/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, làm việc với Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; tọa đàm trực tuyến “Thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020”; thăm, tặng quà đối với các vị ĐBQH nhân dịp Lễ Sêne Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer. Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh: tổ chức phiên họp về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và ban hành Kế hoạch và chương trình chi tiết tổ chức kỳ họp cuối năm 2021; họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lớp thứ nhất theo hình thức trực tuyến); thăm, tặng quà các chùa và gia đình, thăm hỏi các vị đại biểu là lãnh đạo Thường trực, các Ban về hưu và đương chức là người dân tộc nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021 của đồng bào Khmer. Phục vụ các Ban HĐND tỉnh: báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh đối với UBND huyện Cầu Ngang, UBND thành phố Trà Vinh; giám sát qua báo cáo và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh tại Công an tỉnh, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Trà Cú; giám sát qua báo cáo và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 tại UBND huyện Trà Cú, UBND huyện Duyên Hải, Trường trung học cơ sở Kim Sơn, Trường trung học phổ thông Tập Sơn, Trường trung học phổ thông Đôn Châu. 
Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 07 lượt công dân, nhận 15 đơn, chuyển 05 đơn, hướng dẫn 03 đơn, trả lời 01 đơn, 05 đơn lưu theo dõi; soạn 01 văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Trà Cú về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết đơn công dân; soạn 01 văn bản thông báo kết quả xử lý đơn, nhận 02 văn bản trả lời của ngành chức năng về báo cáo kết quả giải quyết đơn công dân. Giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp 02 lượt công dân; nhận 06 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 03 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, 03 đơn lưu theo dõi. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác.

Tháng 11/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội, dự hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát năm 2022; chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; xây dựng nội dung, chương trình giám sát; tiếp xúc cử tri, phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức tốt lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lớp thứ hai theo hình thức trực tuyến); tổ chức phiên họp để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X. Giám sát qua xem xét báo cáo và tổ chức họp với UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh có liên quan để thông qua đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phục vụ các Ban HĐND tỉnh thẩm tra văn bản của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra và họp Ban thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X; họp tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022; giám sát và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2021 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra tại Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh.

 Minh Phương

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 3091877