Hoạt động tháng 11 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, tổ chức kỳ họp thứ 11, quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X; chuẩn bị một số nội sung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; các Ban HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. 

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Về công tác tổ chức, chuẩn bị kỳ họp: tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; HĐND tỉnh thông qua 11 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - HĐND tỉnh khóa X. Xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 - HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị một số nội sung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. 
Về hoạt động giám sát: Tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến KNCT trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 và các ý kiến KNCT còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Kết quả, tổng số có 82 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 43 kiến nghị của cử tri đã được trả lời thỏa đáng, 35 ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời cần tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện, 04 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, chuyển về UBND huyện theo dõi kết quả thực hiện,. 
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: tập trung thẩm tra và họp Ban để thảo luận, đóng góp các dự thảo báo cáo thẩm tra, công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của Ban; thẩm tra 10 các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra đối với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh. Ban Dân tộc tiến hành khảo sát việc tổ chức thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long.
Về công tác tiếp xúc cử tri: đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X. Kết quả, phối hợp tổ chức được 30 cuộc với 3.085 lượt cử tri tham dự, có 485 ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 429 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 43 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết và sẽ báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X.
Về công tác tiếp công dân: tiếp 06 lượt công dân, nhận 07 đơn; hướng dẫn 01 đơn; 06 đơn trùng, lưu theo dõi.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; họp trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo số 199/BC-HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 7, 8, 9, 10 - HĐND tỉnh khóa X và dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kịp thời cho ý kiến 10 văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 của Bộ Chính trị đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc; dự họp dự thính Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội; dự các cuộc họp, hội nghị,... do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, các ngành tỉnh, cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Chương trình tháng 12 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X, dự kiến thông qua 25 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ban hành Kế hoạch giám sát năm 2024; quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 168
  • Hôm nay: 811
  • Trong tuần: 19 145
  • Tất cả: 2977566