Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Sáng ngày 23/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: (1) đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, (2) sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, (3) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 10/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (4) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội).

Đại biểu Trịnh Thị Phương - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, 
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời phát biểu một số nội dung như: lựa chọn tên những người con ưu tú đại diện cho quê hương của tỉnh Trà Vinh để đặt cho tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh cần phù hợp với sự cống hiến theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc bổ sung các nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; điều chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các dự thảo Nghị quyết. 

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
báo cáo giải trình ý kiến của các đại biểu dự họp

Đại diện lãnh đạo các Sở đã phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp.
Đối với báo cáo thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội): đại biểu đề nghị bổ sung một số hạn chế của năm 2023 và giải pháp để góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2024.
  

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Sau cuộc họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp để đánh giá kết quả hoạt động của Ban năm 2023 và thảo luận chương trình công năm 2024 của Ban để trình kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 18 912
  • Tất cả: 2977333