Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Ngày 17/11/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ pháp luật và Tuyên giáo thuộc UBMTTQVN tỉnh.

Đại diện UBMTTQVN tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Sau khi thông qua dự thảo các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, các đại biểu dự họp đã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Theo dự thảo báo cáo, thực hiện kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đã tổ chức 30 cuộc tiếp xúc cử tri với 3.085 lượt cử tri tham dự, có 281 cử tri tham gia phát biểu 485 ý kiến, kiến nghị, trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành đã tiếp thu, giải trình 429 ý kiến, ghi nhận 56 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của tỉnh và Trung ương về các lĩnh vực chính sách pháp luật và thực thi pháp luật, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, tài chính ngân hàng, giáo dục và đào tạo, y tế, chính sách xã hội, xây dựng hệ thống chính trị liên quan đến công trình bờ kè, xây dựng cống, chất lượng nước sinh hoạt, bảo hiểm rủi ro của ngân hàng, mức thu học phí, thiếu thuốc bảo hiểm y tế, thiếu vắc xin, hỗ trợ bảo hiểm cho hộ mới thoát nghèo, phụ cấp thành viên ban thanh tra nhân dân, cộng tác viên y tế cơ sở, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ hưu cấp xã,… và một số vấn đề thuộc lĩnh vực khác. 

Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh quan tâm rà soát, điều chuyển một số kiến nghị về Trung ương, tỉnh, huyện giải quyết theo thẩm quyền; rà soát các các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, nếu đã được trả lời thì không tiếp tục chuyển; không tổng hợp kiến nghị đã được pháp luật quy định, Bộ ngành đã có văn bản trả lời và đã được đại biểu HĐND tỉnh giải trình trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri; điều chỉnh một số câu từ của kiến nghị cử tri cho cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, hoàn chỉnh báo cáo chuẩn bị trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; đối với các ý kiến kiến nghị do UBMTTQVN cấp huyện tổng hợp gửi lên mà không đưa vào báo cáo do đã có văn bản trả lời trước đó thì đề nghị cập nhật văn bản để thông tin đến cử tri nắm, biết.

                                                                                                                       Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 931
  • Tất cả: 3089415