Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra
Ngày 17/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra. Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, các thành viên của Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp 

Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra; nhìn chung các đơn vị chịu sự giám sát thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời phát biểu ý kiến điều chỉnh, bổ sung, giải trình một số nguyên nhân khách quan liên quan đến nội dung đánh giá tình hình thu ngân sách năm 2023; tình trạng nợ đọng thuế khó thu; việc thanh tra, kiểm tra sau khi hoàn thuế; công tác phối hợp trong thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính,…

Ảnh: Ông Phạm Quốc Dũng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ

Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận thêm về kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023; một số khoản tạm ứng quá hạn từ những năm trước chưa thu hồi được; chuyển nguồn ngân sách; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành,...

Ảnh: Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát có văn bản để điều chỉnh một số nội dung như góp ý của đại biểu; thời gian tới, đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu dự toán thu, chi ngân sách hàng năm xây dựng đảm bảo đúng chính sách, chế độ hiện hành, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách theo đúng quy định và phù hợp, đúng, sát tình hình, khả năng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hạn chế việc chi không hết dự toán được giao nhằm hạn chế tình trạng chuyển nguồn ngân sách qua năm sau, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách; tăng cường thực hiện tốt công tác quyết toán chương trình, dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; tham mưu UBND tỉnh làm rõ và xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong vi phạm về thời gian quyết toán, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan có giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện dự toán NSNN, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.  Đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu của ngân sách nhà nước đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế để tiếp tục khai thác các nguồn thu nhằm thực hiện các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách bền vững; đồng thời triển khai tốt chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời và đúng quy định; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế nộp vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế có khả năng thu và các khoản thuế phát sinh phải nộp theo quy định; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống trốn thuế, quản lý chặt chẽ việc khai thuế, nộp thuế,… 

T.V. Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1 034
  • Tất cả: 3089228