Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh họp xem xét kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Ngày 15/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo số 199/BC-HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X và dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc họp do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh các Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện có liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã xem xét việc triển khai thực hiện 85 Nghị quyết của HĐND tỉnh, kết quả cho thấy UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, phân công Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, quá trình thực hiện Nghị quyết có đánh giá, tổng hợp và đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình công tác; về cơ bản các Nghị quyết triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số Nghị quyết triển khai thực hiện chậm phát huy hiệu quả, chưa tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị quyết, quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của địa phương và quy định của Trung ương sửa đổi, bổ sung,…

Ông Lê Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện Trà Cú phát biểu ý kiến đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh tại địa phương

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận sâu đối với những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết như: Nghị quyết số 98/2019/NQ-HĐNĐ ngày 10/12/2019 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh,…. 
Đối với dự thảo báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và tham gia ý kiến giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc trục vớt lục bình trên sông, việc sửa chữa, nâng cấp các cống thủy lợi; xem xét nâng mức phụ cấp cho các chức danh Chi hội trưởng các đoàn thể của ấp, khóm; việc hưởng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc có số năm không tham gia BHXH theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh,… 

Ông Bùi Thành Thương - Giám đốc Sở Nội vụ giải trình việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách

Kết quả giám sát cho thấy, đa phần các ý kiến kiến nghị cử tri đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng, còn một số ý kiến kiến nghị cần có thời gian thực hiện trong thời gian tới nên tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện. 

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, địa phương thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn cần thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả; đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tiếp tục quan tâm công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết; UBMTTQVN tỉnh tăng cường giám sát và tổ chức phản biện đối với dự thảo Nghị quyết đảm bảo Nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống người dân.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác ban hành, triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực, tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ban ngành tỉnh và địa phương trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện - thị xã - thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề xuất, tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới trên cơ sở quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; rà soát các Nghị quyết hết hiệu lực hoặc các Nghị quyết đã được điều chỉnh, bổ sung, thay thế bởi văn bản của Trung ương để thực hiện quy trình công bố, chấm dứt hiệu lực theo quy định.
Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri trong tổng số kiến nghị đã được xem xét giải quyết, trả lời thỏa đáng. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng và trả lời việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBMTTQVN tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên theo dõi những vấn đề được dư luận xã hội, cử tri quan tâm để cùng với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị, đáp ứng mong đợi của cử tri.

                                                                                                               N. Thị Đào

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 944
  • Tất cả: 3091884