Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày 13/11/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện.

Chủ tọa kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh được tổ chức để kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, đồng thời cụ thế hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh, tạo điều kiện đáp ứng kịp thời một số chính sách để Nhân dân thụ hưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung cho tỉnh và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X

Tại kỳ họp này, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Ông Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 thuyết trình dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết gồm: giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 4) và năm 2023 (đợt 2); thông qua danh mục và cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh dự án đầu tư công trung hạn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị: thị xã Duyên Hải; thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải; thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè; thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết
tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa X

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trong quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo Nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, trong đó lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện, nhất là giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng dự toán ngân sách cho cấp huyện năm 2024 phải đảm bảo cân đối nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát. 

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 983
  • Tất cả: 3089311