Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra
Ngày 06, 07/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Cục thuế tỉnh và Sở Tài chính. Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát; ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Tham gia cùng Đoàn có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 
Ảnh: Ông Phạm Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh 

Theo báo cáo Cục thuế tỉnh, năm 2023, tổng thu nội địa 9 tháng đạt 4.713 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ; ước tổng thu nội địa năm 2023 được 5.710 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ; ước thu cả năm có 15/18 khoản thu và sắc thuế đạt, vượt dự toán và so cùng kỳ, ước 04/06 đơn vị thu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023 và tăng so cùng kỳ. Quan tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ quan thuế, trụ sở người nộp thuế; triển khai các giải pháp quyết liệt thu các khoản nợ thuế tồn đọng, thực hiện các kiến nghị Kiểm toán, Thanh tra tồn đọng qua các năm.  
 

Ảnh: Ông Trương văn Toàn – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, phát biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Sở Tài chính

Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, cơ bản đảm bảo kịp thời, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý qua ngân sách; thu ngân sách ước cả năm 2023 được 17.174,7 tỷ đồng, đạt 133,28% so dự toán, tăng 8,89% so với cùng kỳ; chi ngân sách ước cả năm 12.861,7 tỷ đồng, đạt 108,84% so dự toán, giảm 5,23% so với cùng kỳ; quản lý việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng khá tốt; công tác quản lý các quỹ, công tác thanh tra tài chính, kịp thời bổ sung dự toán và bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị, địa phương trong thực hiện các chế độ chính sách, công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được thực hiện theo quy định,…

Ảnh: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến buổi làm việc tại Cục thuế tỉnh

Tuy nhiên, theo Cục thuế tỉnh báo cáo có một số khoản thu ước cả năm 2023 giảm so cùng kỳ; còn 03/18 khoản thu và sắc thuế không đạt so dự toán, trong đó có những khoản thu, sắc thuế có dự toán chiếm tỷ trọng khá cao nhưng đạt thấp so dự toán; vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế và có một số nợ thuộc nhóm nợ khó thu, ước nợ đọng đến ngày 31/12/2023 toàn tỉnh là 155 tỷ đồng, tăng 12.19% so cùng kỳ.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Sở Tài chính

Việc tham mưu điều hành, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách của Sở Tài chính cũng còn một số mặt hạn chế; một số nội dung chi đầu tư phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt kế hoạch, tính đến ngày 30/9/2023 giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,2% kế hoạch, giảm 0,8% so cùng kỳ; vẫn còn một số khoản tạm ứng quá hạn từ những năm trước chưa thu hồi; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện còn chậm và tồn đọng nhiều năm; công tác đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành chưa đạt yêu cầu. 
  

Ảnh: Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận giám sát 

Phát biểu kết luận giám sát, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời, đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách đạt hiệu quả, tích cực phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết chính sách pháp miễn giảm thuế thuế; Sở Tài chính tiếp tục tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị để thực hiện hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra còn tồn đọng nhiều năm.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 940
  • Tất cả: 3091880