Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân khóa X
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HĐND ngày 16/10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 01/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

 Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 11, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 11 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 4); về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 2); về sửa đổi, bổ sung và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND tỉnh; việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh.

Ảnh: ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình

Nhìn chung các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết, một số đại biểu phát biểu đề nghị giải trình làm rõ đối với các nội dung liên quan đến cơ chế phân cấp trong  giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; nội dung chi và mức chi liên quan chính sách về phát triển du lịch trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu các nội dung về việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ,…

Ảnh: bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận tại cuộc họp 

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 162
  • Hôm nay: 802
  • Trong tuần: 19 136
  • Tất cả: 2977557