Hoạt động tháng 7/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tháng 7/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, tổ chức kỳ họp, chuẩn bị các hoạt động giám sát, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tốt hoạt động các Ban của HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 7/2023

Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp: tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X; HĐND tỉnh thông qua 32 dự thảo Nghị quyết chuyên đề và nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ban hành Kế hoạch, Chương trình, Quyết định triệu tập và Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X. Phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.
Về hoạt động giám sát: Các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết kèm đề cương báo cáo và Quyết định về việc tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; về việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra kèm đề cương báo cáo kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 10 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X và 07 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tốt việc theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 theo lĩnh vực phụ trách; Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát theo chương trình đã đề ra. 
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 07 lượt công dân; nhận 11 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 02 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; hướng dẫn 02 đơn, 07 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 07 Công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân; nhận 02 Công văn và 01 Thông báo của các ngành chức năng về kết quả giải quyết đơn công dân; soạn 01 Công văn về việc thông báo kết quả giải quyết đơn công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; chỉ đạo tiếp tục thực hiện các công việc sưu tầm, soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; dự họp mặt, viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm 2023; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành theo quy định pháp luật.
Chương trình công tác tháng 8/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, thứ 10; thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; cuộc họp nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X; họp lần thứ nhất thông qua dự thảo nội dung kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023.

                                                                                                                Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 1 063
  • Tất cả: 3095211