Hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Sáu tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tổ chức các cuộc họp, phiên họp để cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, điều hòa hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,...

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X

Về triệu tập kỳ họp HĐND: tổ chức kỳ họp thứ 8, thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã ban hành 41 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.
Về hoạt động giám sát: Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh (chương trình bổ sung). Tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện; thẩm tra các văn bản: báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp, 28 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách. Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành khảo sát, giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn năm 2022 – 2023. Ban Pháp chế tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử, giải quyết án của TAND và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Cục Thống kê tỉnh

Công tác tiếp xúc cử tri: Ban hành Kế hoạch và phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh 02 đợt (sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 9), kết quả tổ chức được 61 cuộc ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố với 6.263 lượt cử tri tham dự, có 831 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 746 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 52 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh.
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 39 lượt công dân; tiếp nhận 49 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 15 đơn cho các ngành chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết, trả lời 03 đơn, hướng dẫn 05 đơn, 24 đơn trùng, lưu theo dõi; ban hành 02 công văn về việc thông báo kết quả đơn công dân; nhận 21 Thông báo kết quả giải quyết đơn công dân của ngành chức năng. Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 37 lượt công dân; nhận 21 đơn của công dân và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời 01 đơn công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Quảng cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần

Về hoạt động khác: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và kịp thời cho ý kiến đối với 30 văn bản của UBND tỉnh, sở ngành, địa phương xin ý kiến giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; họp trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Duyên Hải; phối hợp Ban Công tác đại biểu - UBTVQH tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2023. Thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; xây dựng Kế hoạch thực hiện, tiến hành sưu tầm, soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh. Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia các hoạt động và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, chùa Khmer, cán bộ hưu trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ, tết trong năm 2023.
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (nếu có). Các Ban HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiến hành thẩm tra theo luật định. Ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp xức cử tri, thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp để chuẩn bị kỳ họp, xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cầu Kè. Hoàn thành việc sưu tầm, soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023 theo kế hoạch.

                                                                                                                Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 94
  • Hôm nay: 5493
  • Trong tuần: 37,042
  • Tất cả: 2,771,064