Hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thúy Kiểu - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực dân tộc

Tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân: tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
Về hoạt động thẩm tra: tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; thẩm tra Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực dân tộc.
Về hoạt động giám sát: tiến hành giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung: công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2023; công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn năm 2022 - 2023; công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc  tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú

Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát 6 tháng đầu năm 2023 của Ban, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú và dự hội nghị, các cuộc, phiên họp của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức,...
Ngoài ra, tham gia các hoạt động và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp lễ, tết trong năm trên địa bàn huyện Càng Long, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang; tiếp các Đoàn khách đến thăm, chúc tết Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp và làm việc Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đến trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát tại tỉnh Trà Vinh; thực hiện các công việc sưu tầm tài liệu phục vụ việc soạn thảo kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023. Ban hành Công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 130/BC-HĐND ngày 29/11/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả rà soát các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc; Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát năm 2022; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2024; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc 
tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp; thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; các văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc. Tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra theo Chương trình, kế hoạch đề ra; theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2023 của Ban, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh,…

Lệ Hiền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 5408
  • Trong tuần: 36,958
  • Tất cả: 2,770,980