Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X
Ngày 27/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra 08 báo cáo: về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh, các ngành tư pháp về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác giải quyết nại, tố cáo, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác kiểm sát, giải quyết án, thi hành án dân sự. Thẩm tra 09 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt mức chi hỗ trợ một lần cho gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2023; về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2023 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương; về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh; ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh.

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, một số đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, giải trình, làm rõ nội dung, câu từ liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2023; điều chỉnh một vài cụm từ trong báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023,...
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu, ghi nhận các nội dung có liên quan đến ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự thảo Nghị quyết theo ý kiến đóng góp để Ban Pháp chế hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra theo quy định.

         N.T Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 720
  • Trong tuần: 2 661
  • Tất cả: 3097536