Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh về giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Sáng ngày 26/5/2023, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh về giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, UBND huyện Duyên Hải và UBND huyện Trà Cú; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất cao với dự thảo các báo cáo, đồng thời có một số ý kiến phát biểu đóng góp, giải trình làm rõ về các nội dung như: khó khăn trong việc tuyển dụng công chức có chuyên môn ngành thủy lợi, công tác phối hợp trong cập nhật, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ đã được bồi thường hoặc hiến đất trong triển khai công trình thủy lợi; giải pháp trục vớt lục bình trên kênh, rạch; công tác quản lý trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; việc xử lý các vụ vi phạm trong công tác quản lý thủy lợi,…

Ảnh: Ông Trần Trường Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
phát biểu đóng góp dự thảo báo cáo giám sát

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng công tác quản lý về hành lang bảo vệ công trình, khắc phục tình trạng người dân trồng cây lâu năm, lấn chiếm bờ kênh; tuyên truyền vận động người dân trục vớt lục bình đối với kênh thủy lợi nội đồng, riêng đối với các kênh lớn thì Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện giải pháp trục vớt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công trình thủy lợi,…

Ảnh: Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát một số nội dung như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thủy lợi đến người dân để có sự đồng tình và phối hợp tốt trong việc vận hành khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức quản lý, đầu tư, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các công trình thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, vận hành kém để có giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo việc vận hành thông suốt, an toàn, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác sản xuất của người dân; thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đúng theo quy định hiện hành; thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện tốt việc bảo vệ phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, nhân viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1254
  • Trong tuần: 25,987
  • Tất cả: 2,377,179