Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh
Ngày 17, 18/5/2023, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến tháng 3/2023 tại Chi cục Thống kê Khu vực Càng Long - Cầu Kè,  Chi cục Thống kê Khu vực Duyên Hải – Cầu Ngang, Cục Thống kê tỉnh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban có liên quan của Chi cục Thống kê Khu vực Càng Long - Cầu Kè, Chi cục Thống kê Khu vực Duyên Hải – Cầu Ngang, Cục Thống kê tỉnh.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với  Chi cục Thống kê Khu vực Càng Long - Cầu Kè

Theo đó, thời gian qua việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê được quan tâm thực hiện đạt một số kết quả tích cực. Việc tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra, tổng hợp điều tra theo quy định của pháp luật, trong năm 2022 và quý I năm 2023 Cục Thống kê Trà Vinh tổ chức thực hiện 42 cuộc điều tra theo kế hoạch; điều tra quý tổ chức thực hiện 20 cuộc; điều tra mùa vụ thực hiện 09 cuộc điều tra; điều tra 06 tháng thực hiện 02 cuộc,...
 

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Bí thư Huyện ủy Trà Cú phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục Thống kê Khu vực Càng Long - Cầu Kè

Chi cục Thống kê Khu vực phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các cuộc điều tra thống kê; việc tổ chức thu thập, xử lý, điều tra thống kê thực hiện theo cách thức, phương pháp của ngành gồm các lĩnh vực như:  thương mại và dịch vụ, công nghiệp, doanh nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, xã hội môi trường, điều tra giá, nông, lâm nghiệp và thủy sản, lao động, việc làm và đào tạo nghề; tỷ lệ hộ nghèo,... theo định kỳ và theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Chi cục Thống Kê khu vực Cầu Ngang – Duyên Hải

Ngoài ra, các đơn vị quan tâm công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho công chức thống kê, điều tra viên, thống kê sở, ngành, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và người làm công tác thống kê trước khi thực hiện các cuộc điều tra. Thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật thống kê; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Ông Nguyễn Biên Thùy, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Cầu Ngang - Duyên Hải báo cáo

Tuy nhiên, qua kết quả trao đổi làm việc, Đoàn giám sát nhận thấy công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác điều tra thu thập thông tin chỉ chọn mẫu thống kê để tính toán suy rộng nên chưa phản ánh đúng thực tế tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cấp huyện, cấp xã; việc tham mưu UBND trong công tác dự báo về thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng lúc chưa kịp thời; các số liệu điều tra được thực hiện định kỳ, theo kế hoạch và phải qua quá trình tổng hợp, phê duyệt nên thời gian ban hành chậm hơn nhu cầu sử dụng của địa phương.

Ảnh: ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội phát biểu ý kiến liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của ngành thống kê

Mặt khác, chưa có sự thống nhất trong cách tính một số chỉ tiêu, một số khái niệm, phương pháp thu thập trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của sở, ngành chưa đồng nhất với ngành thống kê; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, chưa sâu sát kịp thời; công tác phối hợp giữa Chi cục Thống kê với Phòng ban ngành huyện từng lúc thiếu chặt chẽ; biên chế người làm việc còn thiếu so định mức được giao,…

Ảnh: bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường tổ chức tuyên truyền văn bản liên quan công tác thống kê; thực hiện tốt công tác tham mưu UBND quản lý nhà nước trong hoạt động thống kê trên địa bàn, kịp thời dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện các hoạt động thống kê đảm bảo tính thống nhất về thời gian, cách tính các chỉ tiêu, số liệu; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thống kê,...

T.V.Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 948
  • Tất cả: 3091888