Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022
Ngày 11, 12/5/2023, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành khảo sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022 tại Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân xã Dân Thành, Ủy ban nhân dân xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) phục vụ công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; các thành viên Đoàn khảo sát gồm: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia tiếp Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân xã Dân Thành, Ủy ban nhân dân xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) và công chức có liên quan.
Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022 tại xã Thuận Hòa, xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), xã Dân Thành, xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) liên quan đến các hoạt động khai thác, vận chuyển đất cát giồng, đất nông nghiệp, đất cải tạo ao hồ, việc khai thác các bãi chứa bùn, hạ độ cao bờ kênh, khai thác nước dưới dất, công tác trám lấp giếng không sử dụng; việc phối hợp thực hiện phương án bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước,...

Ảnh: Khảo sát thực tế các hộ dân tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

Theo kế hoạch, Đoàn đã đi khảo sát thực tế hoạt động khai thác, vận chuyển đất cát giồng, việc khai thác các bãi chứa bùn, hạ độ cao bờ kênh, khai thác nước dưới dất, công tác trám lấp giếng không sử dụng, việc xử lý nước thải trong nuôi tôm công nghệ cao,... trên địa bàn các xã và trao đổi nắm thông tin từ các hộ dân trong khu vực.

Ảnh: Khảo sát thực tế bãi chứa bùn tại xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

Qua trao đổi, làm việc với UBND các xã cho thấy, giai đoạn 2021 -2022, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân xã Dân Thành, Ủy ban nhân dân xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) đã thực hiện công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân phối hợp bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; phối hợp kiểm tra tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đối với công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; có giải pháp xử lý kịp thời đối với những vụ việc vi phạm theo quy định,...

Ảnh: Đại diện lãnh đạo UBND xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải)
giải trình ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát

Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn các xã Thuận Hòa, Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Dân Thành, Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) cũng có một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả chưa cao; còn tình trạng người dân, doanh nghiệp vì lợi nhuận nên vi phạm, khai thác trái phép; việc khai thác đất giồng cát còn diễn ra; nhiều hộ dân nuôi tôm công nghệ cao không đảm bảo quy trình xử lý chất thải và xả trực tiếp ra sông, rạch gây ô nhiễm nguồn nước; công tác quản lý việc nước ngầm chưa chặt chẽ, còn tình trạng khoan giếng trong hộ dân không khai báo; công tác trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng chưa được quan tâm thực hiện, một số hộ dân tự trám lấp không đúng quy trình kỹ thuật, số lượng giếng khoan hiện khá nhiều, về lâu dài các hoạt động khoan giếng với lưu lượng khai thác nhiều sẽ gây sụt giảm mạnh các tầng nước ngầm,… 

Ảnh: Khảo sát thực tế tại hạ độ cao bờ kênh tại xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang

Mặt khác, việc khai thác đất bờ kênh cũng là vấn đề cần được xem xét, qua thực tế cho thấy khi doanh nghiệp khai thác xong không đảm bảo về môi trường và trả mặt bằng bờ kênh gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trường Long Hòa,
 thị xã Duyên Hải

Tại buổi làm việc, sau khi nghe thành viên Đoàn phát biểu đặt vấn đề, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, UBND các xã đã tiếp thu, giải trình làm rõ, đồng thời sẽ bổ sung thêm báo cáo theo yêu cầu của Đoàn khảo sát.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim,huyện Cầu Ngang

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân các xã xã Thuận Hòa, Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Dân Thành, Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) đề nghị các đơn vị cần báo cáo phản ánh đầy đủ công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản nêu cụ từng loại tài nguyên, khoáng sản hiện có trên địa bàn; công tác công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn để Đoàn khảo sát tổng hợp kết quả báo cáo đến Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

            T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 940
  • Tất cả: 3088965