Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiếp tục giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; sáng ngày 04/5/2023, Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc. Tham dự Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Trần Trường Giang Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 báo cáo tại cuộc giám sát

Giai đoạn 2020 - 2022, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định quy định về công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, phối hợp trình phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, tổ chức thực hiện thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình. Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thống nhất các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng thủy lợi. Theo đó, về cơ bản, kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch thủy lợi, đảm bảo tính khả thi, tính kết nối, đồng bộ. Trên địa bàn tỉnh, có tổng số là 168 công trình thuỷ lợi do nhà nước đầu tư xây dựng (02 công trình cấp II, 10 công trình cấp III, 156 công trình cấp IV); trong đó, Sở đầu tư 60 công trình. Có 165 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và vẫn còn hoạt động; 03 công trình đang triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện sửa chữa, nâng cấp 141 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, tiến độ thực hiện đạt 100%. Triển khai thực hiện việc thuê bãi chứa đất thực hiện dự án nạo vét các tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất: có 03 dự án thuê bãi chứa đất, với tổng diện tích 63,5 ha, kinh phí hỗ trợ di dời, thuê bãi chứa đất thực tế là 40,410 tỷ đồng với 29 bãi chứa đất thuộc các dự án nạo vét hệ thống kênh trục.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu

Tuy nhiên, việc phối hợp với các địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi từng lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi có nơi chưa hiệu quả, có công trình chưa phát huy hết công năng, còn để xảy ra vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xả nước thải vào công trình thủy lợi; còn xảy ra tình trạng lấn chiếm kênh, công trình, xả chất thải chưa xử lý xuống công trình,... ảnh hưởng đến hiệu quả, an toàn và việc duy tu, bảo dưỡng, nạo vét công trình thủy lợi; phương án bảo vệ công trình thủy lợi còn chậm trình phê duyệt ban hành; việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi còn chưa thực hiện tốt. Công tác điều tiết vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do lịch sản xuất không đồng bộ giữa các huyện, việc xuống giống tự phát, không theo quy hoạch, không tuân thủ lịch thời vụ ở một số nơi; chưa có giải pháp xử lý đối với hiện tượng lục bình trên kênh;  công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cối 02 bên bờ kênh chưa được quan tâm phối hợp thực hiện,...

Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; rà soát lại các công trình thủy lợi để có đề xuất đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi đồng bộ, thông suốt và an toàn, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác sản xuất của người dân; tăng cường công tác phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thủy lợi đến người dân để có sự đồng tình và phối hợp tốt trong việc vận hành khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao nhất.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 3091877