Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 02/02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chiều ngày 16/02/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội về: việc áp dụng mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023; quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời các đại biểu dự họp tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung, giải trình làm rõ một số nội dung đối với các dự thảo Nghị quyết như: cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đúng thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu các nội dung tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính để trình xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các dự thảo Nghị quyết.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 2529
  • Trong tuần: 21 930
  • Tất cả: 2986904