Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân khóa X
Ngày 17/02/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự có thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tư pháp, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo chương trình kỳ họp thứ 8, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách gồm: Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023; về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; bổ sung dự toán cho các sở, ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự.

Ảnh: Ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình tại cuộc họp

Qua xem xét nội dung thẩm tra, nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời phát biểu bổ sung, đề nghị làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: về việc đảm bảo quy trình hồ sơ thông qua quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017; nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công và việc hướng dẫn cho các đơn vị cấp huyện trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kéo dài; việc xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ODA; phân bổ kế hoạch đầu tư công đối với các dự án, công trình theo quy định; hiệu quả sử dụng ngân sách trong thời gian qua; rà soát các nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định Thông tư số 53/2022/TT-BTC, mức vốn ngân sách Trung ương phân bổ và tình hình thực tế tại địa phương.    

Ảnh: ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì và kết luận tại cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các quy định và chuẩn bị văn bản trình Hội đồng nhân dân phải đảm bảo thời gian, quy trình, hồ sơ; đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách trên cơ sở quy định của pháp luật, báo cáo thẩm tra rõ đối với những nội dung trình kỳ họp.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết, Ban sẽ bổ sung hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban để trình đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 910
  • Tất cả: 3087911