Hoạt động tháng 11/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Tháng 11/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt các hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các hoạt động thường xuyên khác.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11/2019

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức vào 03 ngày 08, 09, 10/12/2019; họp thông qua chương trình làm việc chi tiết và báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thường lệ thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện tại huyện Trà Cú; họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng 10/2019; cho ý kiến đối với 04 văn bản của UBND tỉnh. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 04 văn bản do UBND tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản trình kỳ họp thường lệ thứ 14. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh, tiếp công dân, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, UBND, các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Tháng 12/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX; tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thường lệ  thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX. Duy trì việc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đã đề ra. Ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thường lệ thứ 14,...


Lệ Hiền
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 975
  • Tất cả: 3088421