Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Ngày 28/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Công My - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; đại diệu lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Đinh Công My - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 và báo cáo công tác năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; quy định về chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh; bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/10/2017, Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra và tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung một số tồn tại trong lĩnh vực văn hóa - xã hội như: đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu ở một số nơi; đội ngũ bác sỹ ở tuyến cơ sở còn thiếu; chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) còn chậm; làm rõ về nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời đóng góp điều chỉnh một số nội dung trong 02 dự thảo Nghị quyết để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy định của pháp luật. Kết luận tại cuộc họp ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Lý
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 927
  • Tất cả: 3088199