Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX
Chiều ngày 26/11/2019, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Ban để thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh: về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020; công tác năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 về lĩnh vực dân tộc. Ông Sơn Tươi, Trưởng Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Đặng Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Qua xem xét nội dung các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực dân tộc, tại cuộc họp đại biểu đánh giá thống nhất với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác năm 2019 của UBND tỉnh, chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo vùng dân tộc Khmer và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được nêu tại Nghị quyết về lĩnh vực dân tộc. Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Thực hiện Chương trình 135 giải ngân đạt 99,89% kế hoạch; vốn viện trợ không hoàn lại của Chỉnh phủ Ailen giải ngân đạt 95,25% vốn phân bổ; Quyết định số 2085/QĐ-TTg giải ngân đạt 83,85% vốn phân bổ; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, giải ngân đạt 81,66% vốn phân bổ; cấp phát 469.906 thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, thăm hỏi người có uy tín, cấp ấn phẩm báo, tạp chí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức đào tạo nghề cho 6.227 lao động dân tộc thiểu số, đạt 30% so với tổng số lao động qua đào tạo chung của tỉnh; giải quyết việc làm mới cho 8.623 lao động người dân tộc thiểu số đạt 34,4% so tổng số lao động giải quyết việc làm mới chung của tỉnh; đưa 85 lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020, đã hỗ trợ không hoàn lại cho 31 lao động là người dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vốn Trung ương phân bổ để thực hiện các chính sách dân tộc còn thấp và chậm. Hiện nay, toàn tỉnh còn nhiều hộ đã được phê duyệt trong danh sách nền nhưng chưa được hỗ trợ, cụ thể: về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg còn lại 4.859 hộ; Quyết định số 2085/QĐ-TTg còn lại 4.534 hộ. Về hỗ trợ đất ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg giải ngân đạt thấp 10,56% vốn phân bổ, nguyên nhân do các địa phương không có quỹ đất công, giá đất thực tế cao hơn so với mức hỗ trợ, trong khi người hưởng lợi không có khả năng đối ứng.
Trên cơ sở đó, đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh có một số kiến nghị với UBND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 để đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên.


                      Lệ Hiền
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 1 037
  • Tất cả: 3088765