Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Kiểm toán, Thanh tra
Ngày 22/11/2019, Ban KT-NS tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Cuộc họp do ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có thành viên Ban KT-NS HĐND tỉnh , đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, một số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo về bổ sung số liệu thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2019, kết quả giải ngân các chính sách phát triển nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành,...

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và sẽ xem xét, chỉnh sửa các báo cáo kết quả giám sát. Qua giám sát, Ban KT-NS HĐND tỉnh kiến nghị Cục thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ở những tháng còn lại của năm 2019; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế để tiếp tục khai thác các nguồn thu; đôn đốc thu nộp vào ngân sách đối với các khoản thuế có khả năng thu và các khoản thuế phát sinh phải nộp trong quí IV/2019; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế để kịp thời phát hiện những sai phạm, giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế,... Sở Tài chính chủ động tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản được sử dụng trong năm 2019 kể cả các chính sách do HĐND tỉnh ban hành; tăng cường thực hiện công tác quyết toán chương trình, dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; đồng thời tham mưu tốt việc thu hồi tạm ứng, cần có giải pháp giảm tỷ lệ chuyển nguồn ngân sách qua năm sau nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách; tăng cường công tác thanh tra tài chính, qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp theo quy định nhằm đảm bảo tăng cường kỷ luật trong thực hiện ngân sách,…

Anh Thư


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 1 043
  • Tất cả: 3088771