Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan Thanh tra
Ngày 29/10/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát để thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan Thanh tra được thực hiện từ năm 2016 - 2019 tại Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Cầu Ngang, Thanh tra thị xã Duyên Hải; ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Cầu Ngang, Thanh tra thị xã Duyên Hải, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan Thanh tra được thực hiện từ năm 2016 - 2019 tại các đơn vị chịu sự giám sát nêu trên; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và có một số ý kiến đóng góp làm rõ báo cáo như nêu nguyên nhân đối với các cuộc thanh tra phải chuyển sang năm sau thực hiện; việc hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia Đoàn thanh tra và một số câu từ cho phù hợp.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu, giải thích một số ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở những mặt làm được, những mặt tồn tại, hạn chế, Ban Pháp chế đề nghị Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải kịp thời báo cáo UBND cùng cấp đối với các thành viên được trưng dụng tham gia Đoàn thanh tra chưa thường xuyên tham gia hoạt động của Đoàn để uốn nắn, chấn chỉnh; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra đi vào chiều sâu với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kết luận thanh tra đã quá hạn nhưng chưa tổ chức thực hiện và trường hợp các đơn vị chậm hoặc kéo dài thời gian thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra,… Đối với Thanh tra tỉnh, ngoài những kiến nghị nêu trên, Ban Pháp chế đề nghị Thanh tra tỉnh tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thanh tra cấp huyện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế qua giám sát; có ý kiến xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia Đoàn thanh tra; đồng thời, đề nghị UBND huyện Cầu Ngang, UBND thị xã Duyên Hải chỉ đạo người đứng đầu các ngành, địa phương nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tự kiểm tra quản lý hành chính nhà nước và trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan Thanh tra; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xem xét trách nhiệm đối với đơn vị không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra,...


                                                                                                                N. T. Đào 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 1 068
  • Tất cả: 3095216