ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024
Sáng ngày 17/11/2023, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội đến 62 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu Nhà Quốc hội có ông Bế Trung Anh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng tham dự.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội 
sáng ngày 17/11/2023 tại điểm cầu Trà Vinh (ảnh: Hữu Phúc)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hằng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giám sát của năm tiếp theo. Đây là một bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, được đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri đánh giá cao.
Trong năm 2023, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện, được triển khai toàn diện, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, phản ứng linh hoạt, nhạy bén trước những vấn đề thời sự quan trọng của đất nước; tăng tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát, tạo hiệu ứng lan tỏa về tinh thần hành động tích cực, góp phần tạo chuyển biến toàn diện cả về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và vấn đề được giám sát.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh: quochoi.vn)

Năm 2024, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao hai chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7); “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8). Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 về Chương trình giám sát của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; theo đó đã chọn hai chuyên đề giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, tại Hội nghị, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội trong năm 2023, còn cần làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong các hoạt động giám sát. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường 
phát biểu tại Hội nghị (ành: quochoi.vn)

Tại Hội nghị, Ông Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã báo cáo đánh giá khái quát kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Ông nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm bản lề quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với mục tiêu không ngừng “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, hoàn thành toàn bộ các nội dung theo kế hoạch. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với mục tiêu giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, năm 2024, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát các chuyên đề đã được Quốc hội thông qua.
Qua đó, Hội nghị đã nghe 9 đơn vị thảo luận, tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và đề xuất những giải pháp triển khai mục tiêu giám sát năm 2024 cần phải thực hiện đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, UBTVQH nghiên cứu, có quy định cụ thể về hoạt động giám sát, tránh chồng chéo, có khoảng thời gian đủ để các địa phương tiến hành giám sát tại địa phương; có quy định cụ thể hơn về việc sử dụng các kết quả giám sát nếu có cùng nội dung liên quan và làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị 
(ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Quốc hội. Ông đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền tập trung giám sát chuyên đề vào các văn bản chỉ đạo nhằm thực thi pháp luật; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ cho việc phối hợp giám sát. Nghiên cứu cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, làm tốt công tác chất vấn giữa nhiệm kỳ. Công tác thẩm tra các báo cáo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình kỳ họp Quốc hội phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa,… Đồng thời tiếp tục công tác tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng tăng cường giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của các đại biểu Quốc hội; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống chính trị ở các địa phương nhằm tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống,…

Tin: Hữu Phúc

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 886
  • Tất cả: 3088332