Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Sáng 06/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đồng chỉ trì Hội Nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Nhà Quốc hội đến 62 điểm cầu tại địa phương. Tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tham dự Hội nghị có ông Bế Trung Anh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; tại điểm cầu địa phương do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì và các vị Đại biểu Quốc hội trong Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng tham dự. 

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất
triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (ảnh:quochoi.vn)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống; đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Theo đó, Hội nghị sẽ nghe 02 Báo cáo quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát về 4 nội dung chủ yếu: (1) việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, những kết quả đạt được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp, kiến nghị; (2) Đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5; (3) Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (4) Một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; đồng thời, tập trung đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết, trong đó, có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước Kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5. 
Sau 01 ngày làm việc, Hội nghị đã nghe 24 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các Bộ, ngành và địa phương, cụ thể: về công tác triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, kết quả đạt được, vấn đề khó khăn,vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; công tác triển khai Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi),….

Các vị ĐBQH khóa XV và đại diện lãnh đạo các đơn vị
tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh (ảnh: Thúy Oanh)

Qua báo cáo tham luận, thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, xây dựng; ý kiến phát biểu đã phản ánh sâu sắc, rõ nét, chính xác những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, cùng trao đổi, thống nhất những giải pháp khả thi, thiết thực, tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị (ảnh:quochoi.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian qua; đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua; có giải pháp quyết liệt hơn nữa, khắc phục cho được tình trạng nợ đọng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết; chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát. Khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường cải cách hành chính. 
Tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội; chú trọng giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, kể cả về tiến độ và chất lượng văn bản.
Các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác thi hành pháp luật, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội tại địa phương; quan tâm giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện thí điểm theo các nghị quyết của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật ở địa phương.
Đồng thời, trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan ban ngành trung ương, địa phương nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần đưa công tác triển khai luật, nghị quyết có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả hơn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị ĐBQH, cử tri và Nhân dân.

Tin: Thúy Oanh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 481
  • Trong tuần: 31,966
  • Tất cả: 2,745,042