Quốc hội thảo luận Nghị quyết về xóa nợ đọng thuế; việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước và sử dụng quỹ kết dư trong lĩnh vực y tế
Chiều ngày 01/11/2019, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường đối với dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Ông Thạch Phước Bình - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội trường chiều ngày 01/11/2019

Tại buổi thảo luận có 18 ý kiến phát biểu về các nội dung có liên quan, theo đó các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với sự cần thiết để ban hành Nghị quyết xóa nợ đọng thuế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về xóa nợ đọng thuế như thời gian thực hiện Nghị quyết, đối tượng xử lý nợ thuế, trách nhiệm của cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng xóa nợ thuế sai đối tượng,…và một số nội dung có liên quan đến việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư trong hiểm y tế cũng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.
Tham gia phát biểu thảo luận về Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, ông Thạch Phước Bình cho rằng: Luật Quản lý thuế hiện hành đã quy định 3 trường hợp được xóa nợ thuế. Tuy nhiên thực tế số nợ được xóa rất thấp, trong khi đó, các khoản nợ thuế này đều bị tính tiền chậm nộp, dẫn đến số nợ đọng thuế không có khả năng thu ngày càng tăng cao qua các năm và không thu được, làm mất cân đối ngân sách. Vì vậy, việc khoanh nợ gốc, xoá tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp là rất cần thiết.
Tuy nhiên về nguyên tắc xử lý tiền thuế, ông đề nghị quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm cá nhân người có thẩm quyền phải cao hơn để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và cần thành lập Hội đồng tư vấn và kiểm toán khoanh nợ, xóa nợ thuế nhằm tạo thuận lợi cho việc xét duyệt chính xác và hợp lý mức thuế cần xóa nợ cũng như quy định về kiểm toán để đảm bảo sự minh bạch, công khai khi thực hiện việc xóa nợ thuế.
Bên cạnh đó, đối với đối tượng xử lý tiền nợ thuế là người đã chết, ông cho rằng trên thực tế có trường hợp người chết nhưng doanh nghiệp vẫn có người thừa kế pháp lý, doanh nghiệp vẫn hoạt động thì trong trường hợp này doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm nộp thuế, chứ không phải chủ doanh nghiệp chết rồi thì được xoá nợ thuế. Vì vậy, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản theo theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, ông đề nghị Chính phủ cân nhắc, làm rõ việc xử lý tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước, vì doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và hiện nay đang trong tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế cần được xử lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; rà soát, báo cáo rõ việc xử lý tiền thuế nợ đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… trong dự thảo Nghị quyết này, theo đó sẽ khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp cụ thể liên quan đến đất đai.

                                                                      Tin: B. T. Loan (Ảnh: quochoi.vn)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 969
  • Tất cả: 3089163