Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên
Trong 02 ngày 01 và 02/8/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn 2015-2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 05 đơn vị, gồm: Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và giám sát qua văn bản đối với Ủy ban nhân dân dân tỉnh Trà Vinh. Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, làm Trưởng đoàn giám sát; tham gia thành viên Đoàn giám sát có ĐBQH Trần Thị Huyền Trân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông Thạch Phước Bình phát biểu tại cuộc giám sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện các quy định của Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác đăng ký, quản lý và tuyển chọn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện từng bước, từng khâu đi vào nề nếp; công tác tập huấn cán bộ, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo về nội dung, thời gian và quân số theo kế hoạch; công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên hoàn thiện về văn kiện kế hoạch và tổ chức thực hiện; việc phát triển đảng viên trong các lực lượng dự bị động viên luôn được quan tâm; công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm luôn đạt kế hoạch;... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên cho công dân, nhất là thanh niên chưa sâu rộng; việc phối hợp hoạt động giữa cơ quan quân sự với ban, ngành, đoàn thể địa phương một số nơi từng lúc chưa chặt chẽ;...


Quang cảnh buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

 Trên cơ sở đánh giá những mặt được, chưa được nêu trên, thay mặt Đoàn giám sát, ông Thạch Phước Bình đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: quan tâm đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật nói chung, chính sách về dân quân tự vệ và dự bị động viên nói riêng; tập trung chỉ đạo, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về tổ chức xây dựng huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tiến tới xây dựng lực lượng dân quân biển, dân quân tự vệ phòng không pháo binh trên địa bàn trọng điểm; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện dân quân tự vệ; bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho lực lượng dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động của dân quân tự vệ với các lực lượng khác có liên quan; kịp thời xử lý, ngăn chặn đối với các lực lượng phản động và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tham gia công tác phòng chống thiên tai, các phong trào của địa phương; thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đào tạo phối hợp bố trí sử dụng hợp lý nguồn cán bộ;... Bên cạnh đó, một số kiến nghị của các đơn vị, Đoàn giám sát tiếp thu tổng hợp và báo cáo các cấp liên quan để xem xét, kịp thời có hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

 
Thúy Oanh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 922
  • Tất cả: 3088077