BAN DÂN TỘC HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Nguyễn Thúy Kiều

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán: Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Kiên Sóc Kha

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Bác sĩ

+ Họ tên: Trần Thị Kim Chung

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên,Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xã hội học

+ Họ tên: Nguyễn Thị Tuấn Thanh

+ Sinh năm: 1980

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Sơn Hùng

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Báo chí

+ Họ tên: Huỳnh Thị Sô Phia

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Hành chính

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 970
  • Tất cả: 3089164