BAN DÂN TỘC HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

+ Họ tên: Sơn Tươi

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ:  Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Thành Đông

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Ấp Phú Hòa, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

 

+ Họ tên: Kiên Rịnh

+ Sinh năm: 1964

+ Quê quán: Xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung học y tế

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Lâm Sáng Tươi

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu ThànhThành

+ Trình độ: Đại học An ninh

  

+ Họ tên: Hòa thượng Thạch Sok Xane

+ Sinh năm: 1950

+ Quê quán: Ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung cấp Phật học

  

+ Họ tên: Kiên Thị Thanh Xuân

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành

+ Trình độ: Đại học Xã hội học (Cử nhân Xã Hội học) 

 

+ Họ tên: Huỳnh Thị Sô Phia

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

+ Trình độ: Cử nhân Hành chính

 

  

         

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 657
  • Trong tuần: 14 555
  • Tất cả: 3003516