BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

+ Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư phạm - Cử nhân Hành chính

+ Họ tên: Lâm Văn Phong

+ Sinh năm: 1983

+ Quê quán: Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Chính trị học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Dương Văn Triệu

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên,Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Đại học Kinh tế phát triển

+ Họ tên: Kiên Thị Minh Nguyệt

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Càu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Văn thư lưu trữ, Cử nhân Kinh tế

+ Họ tên: Thạch Thị Sa Thy

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Lương Hoag, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

+ Trình độ: Cử nhân Luật chuyên ngành điều tra tội phạm

+ Họ tên: Trương Thị Huỳnh Anh

+ Sinh năm: 1981

+ Quê quán: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng, Cử nhân Kinh tế

+ Họ tên: Trịnh Thị Phương

+ Sinh năm: 1985

+ Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Ngữ văn

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 8124
  • Trong tuần: 34,403
  • Tất cả: 2,744,533