THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ​

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

+ Họ tên: Kim Ngọc Thái

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế Chính trị

 

   

 

 

+ Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ
+ Sinh năm: 1971
+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Xã hội - Nhân văn, Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán:  Ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Cử nhân Phát triển Kinh tế

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Hiền Tuấn

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Sơn Tươi

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quánấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

 

 

 

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 127
  • Hôm nay: 7998
  • Trong tuần: 34,277
  • Tất cả: 2,744,407