Tổng số: 290
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về
49/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022 Tải về
48/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 Tải về
47/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghỉ việc, từ trần một lần đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách chưa được hưởng chế độ, chính sách; hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với viên chức làm việc theo Đề án tăng cường đội ngũ viên chức ngành nông nghiệp về công tác trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh do kết thúc hoạt động của Đề án Tải về
46/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc không thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
44/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
43/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
42/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
41/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 Tải về
12345678910...